2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Danışman Listesi

Akademik danışmanlıklarda değişiklikler olmuştur. Güncel danışmanlık listesi aşağıdaki gibidir.

Tel: 0378 223 5372 Belge Geçer: 0 (378) 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi