Ticaret Hukuku Anabilim DalıÖğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN

Anabilim Dalı Başkanı

 gdemirarslan@bartin.edu.tr

 0378 223 53 70

Web - CV


 

 Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

 ndolar@bartin.edu.tr

  0378 223 53 70

Web - CV


0378 223 5372 - 0 (378) 223 50 39 - iibf@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi