Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 

 Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

Anabilim Dalı Başkanı

 ndolar@bartin.edu.tr

  0378 223 53 70

Web - CV
Öğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN


 gdemirarslan@bartin.edu.tr

 0378 223 53 70

Web - CV