Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban ESEN

Anabilim Dalı Başkanı

 sabanesen@bartin.edu.tr

 0378 223 50 05

Web - CV Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA

 yakca@bartin.edu.tr

  0378 223 53 68

 Web - CV
  Arş. Gör. Dr. Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR

akarademir@bartin.edu.tr

 0378 223 53 61

                    Web - CV


0378 223 5372 - 0 (378) 223 50 39 - iibf@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi