Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban ESEN

Anabilim Dalı Başkanı

 sabanesen@bartin.edu.tr

 0378 223 50 05

Web - CV Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA

 yakca@bartin.edu.tr

  0378 223 53 68

 Web - CV
  Arş. Gör. Dr. Sabahattin ÇETİN

scetin@bartin.edu.tr

 0378 223 53 65

  Web - CV 

 Arş. Gör. Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR

 (ÖYP)

 

 

Tel: 0378 223 5372 Belge Geçer: 0 (378) 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi