Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim DalıYrd. Doç. Dr. Melih BAŞKOL

Anabilim Dalı Başkanı

 mbaskol@bartin.edu.tr

 0378 223 53 61

Web - CV


 

 Yrd. Doç. Dr. Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ

 agungordu@bartin.edu.tr

  0378 223 53 62

 Web - CV
 

 Arş. Gör. Esra KAPLAN ÇANGA

ekaplan@bartin.edu.tr

 0378 223 53 62

 Web - CV


0378 223 5372 - 0 (378) 223 50 39 - iibf@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi