Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim DalıDr. Öğretim Üyesi Melih BAŞKOL

Anabilim Dalı Başkanı

 mbaskol@bartin.edu.tr

 0378 223 53 61

Web - CV


 

Dr. Öğretim Üyesi Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ

 agungordu@bartin.edu.tr

  0378 223 53 62

 Web - CV