Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı


 

 Prof. Dr. Metin SABAN

Anabilim Dalı Başkanı

 metinsaban@bartin.edu.tr

 0378 223 53 64

 Web - CV


 

 Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZ

 yasaroz@bartin.edu.tr

  0378 223 53 63

 Web - CV 

  Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN

ismailc@bartin.edu.tr

 0378 223 53 65

  Web - CV


 

 Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

fdemirci@bartin.edu.tr

 0378 223 54 63

 Web - CV


 

 Arş. Gör. Ahmet ZELKA

 (35. Madde)

 

 
Arş. Gör. Mustafa  Emin GÜL

ÖYP

Tel: 0378 223 5372 Belge Geçer: 0 (378) 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi