Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan

Öğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN

Üye

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

Üye

Arş. Gör. Esra KAPLAN ÇANGA

Eğitim Komisyonu

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZ

Üye

Arş. Gör. Dr. Sabahattin ÇETİN

Üye

Arş. Gör. Dr. Mehmet Said KÖSE

Bölüm Staj Sorumlusu

Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

Çift Anadal Programı Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Mehmet Said KÖSE

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Sabahattin ÇETİN

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus

Öğr. Gör. Pınar ÇELEBi DEMİRARSLAN

Farabi

Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

Mevlana

Öğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

Tel: 0378 223 5372 Belge Geçer: 0 (378) 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi