Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan

Öğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN

Üye

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

Üye

Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL

Eğitim Komisyonu

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL

Üye

Yrd. Doç. Dr. Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ

Üye

Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL

Bölüm Staj Sorumlusu

Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

Çift Anadal Programı Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus

Öğr. Gör. Pınar ÇELEBi DEMİRARSLAN

Farabi

Öğr. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR

Mevlana

Öğr. Gör. Gökhan DEMİRARSLAN

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ

0378 223 5372 - 0 (378) 223 50 39 - iibf@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi