Komisyonlar ve Koordinatörlükler


Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Üye

Arş. Gör. Mustafa Emin Gül

Başkan

Öğr. Gör. Gökhan Demirarslan

Üye

Arş. Gör. Ferhat Demirci

Eğitim Komisyonu

Üye

Arş. Gör. Mustafa Emin Gül

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Öztel

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aybegüm G. Belbağ

Staj Komisyonu

Üye

Öğr. Gör. Neyzen F. Dolar

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Öz

Üye

Arş. Gör. Dr. Aslı Çillioğlu Karademir

Çift-Yandal Program Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fatih Ceyhan

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Aslı Çillioğlu Karademir

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu: Arş. Gör. Ferhat Demirci

Uzaktan Eğitim Koordinatörü (Lisans): Arş. Gör. Ferhat Demirci

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus

Öğr. Gör. Pınar Çelebi Demirarslan

Farabi

Öğr. Gör. Neyzen Fehmi Dolar

Mevlana

Öğr. Gör. Gökhan Demirarslan