Sayısal Yöntemler Anabilim DalıDr. Öğretim Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER

Anabilim Dalı Başkanı

hkucukonder@bartin.edu.tr

 0378 223 53 86

Web- CV


 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZTEL

 aoztel@bartin.edu.tr

  0378 223 53 65

 Web - CV
Öğr. Gör. Pınar ÇELEBİ DEMİRARSLAN

pdemirarslan@bartin.edu.tr

 0378 223 53 60

  Web - CV