Sayısal Yöntemler Anabilim DalıYrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER

Anabilim Dalı Başkanı

hkucukonder@bartin.edu.tr

 0378 223 53 86

Web- CV


 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL

 aoztel@bartin.edu.tr

  0378 223 53 65

 Web - CV
Öğr. Gör. Pınar ÇELEBİ DEMİRARSLAN

pdemirarslan@bartin.edu.tr

 0378 223 53 60

  Web - CV


 

 Arş. Gör. Yasemin MALLI

ÖYP

 0378 223 5372 - 0 (378) 223 50 39 - iibf@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi